برندگان قرعه کشی خریداران بسته طلایی

در این قسمت تنها برندگان خوش شانس خریداران بسته های طلایی در هر ماه اعلام می شود. برای مشاهده برندگان مسابقات گنج آزمون باید به صفحه توضیحات آن مسابقات مراجعه کنید.

برندگان آبان ماه ۹۵ :

نام و نام خانوادگیجایزه
نازنین زهرا سروری۱۰۰ هزار تومان وجه نقد
صنم گیلانی۱۰۰ هزار تومان وجه نقد
سعید کردستانی۱۰۰ هزار تومان وجه نقد
مسعود نقیب زاده۱۰۰ هزار تومان وجه نقد
حسن رحیمی۱۰۰ هزار تومان وجه نقد