مسابقه جامع ۲ ویژه بازی جعبه های شانس ۲ :

شرکت در مسابقه و برنده شدن جوایز نقدی

توضیحات مسابقه :

۱- سری مسابقات جامع آخرین مسابقات پرسش و پاسخ در جشنواره یلدا هستند. در این مسابقات سوالات به صورت تصادفی از مسابقات پرسش و پاسخ قبلی مطرح میشوند. توصیه میکنیم برای کسب نتیجه بهتر در این مسابقات ابتدا در سایر مسابقات پرسش و پاسخ شرکت کنید تا با سوالات آشنا شوید.

۲- در مسابقه جامع شماره ۲ می بایست به ۲۰ سوال به صورت تصادفی از مخزن سوالات و در زمان معین پاسخ دهید.

۳- با شرکت در این مسابقه ۱۰۰۰ امتیاز جشنواره یلدا به صورت خودکار به حساب شما افزوده می شود.

۴- جوایز این مسابقه حق شانس در بازی جعبه های شانس ۲ میباشد که بنا به نمره ای که کسب میکنید میتوانید بین ۱۲ تا ۲۰ حق شانس بدست آورید

جوایز این مسابقه :

نکات قابل توجه:

۱- جوایز این مسابقه برخلاف سایر مسابقات به تمام شرکت کنندگان تعلق میگیرد. لذا مطابق این جدول جوایز حق شانس به شرکت کنندگان اعطا میشود

۲- جایزه شما بستگی به میزان درصد پاسخگویی شما به سوالات دارد. لذا با دقت هر چه تمام تر به سوالات پاسخ دهید تا بهترین جایزه را از آن خود کنید.

۳- اگر درصد پاسخگویی شما در دوبازه قرار گرفت، ملاک بازه بالاتر خواهد بود. مثلا اگر میزان پاسخگویی شما ۶۰ درصد بود، شما در بازه ۶۰ تا ۸۰ درصد قرار میگیرید و جایزه شما ۱۸ حق شانس خواهد بود.

درصد اخذ شدهجایزه شما
کمتر از ۲۰ درصد۱۲ حق شانس
بین ۲۰ تا ۴۰ درصد۱۴ حق شانس
بین ۴۰ تا ۶۰ درصد۱۶ حق شانس
بین ۶۰ تا ۸۰ درصد۱۸ حق شانس
بیشتر از ۸۰ درصد۲۰ حق شانس