مسابقه جامع ۱ ویژه بازی جعبه های شانس ۲ :

شرکت در مسابقه و برنده شدن جوایز نقدی

توضیحات مسابقه :

۱- سری مسابقات جامع آخرین مسابقات پرسش و پاسخ در جشنواره یلدا هستند. در این مسابقات سوالات به صورتی تصادفی از مسابقات پرسش و پاسخ قبلی مطرح میشوند. توصیه میکنیم برای کسب نتیجه بهتر در این مسابقات ابتدا در سایر مسابقات پرسش و پاسخ شرکت کنید تا با سوالات آشنا شوید.

۲- در مسابقه جامع شماره ۱ می بایست به ۱۵ سوال به صورت تصادفی از مخزن سوالات و در زمان معین پاسخ دهید.

۳- با شرکت در این مسابقه ۱۰۰۰ امتیاز جشنواره یلدا به صورت خودکار به حساب شما افزوده می شود.

۴- جوایز این مسابقه حق شانس در بازی جعبه های شانس ۲ میباشد که بنا به نمره ای که کسب میکنید میتوانید بین ۲ تا ۱۰ حق شانس بدست آورید

جوایز این مسابقه :

نکات قابل توجه:

۱- جوایز این مسابقه برخلاف سایر مسابقات به تمام شرکت کنندگان تعلق میگیرد. لذا مطابق این جدول جوایز حق شانس به شرکت کنندگان اعطا میشود

۲- جایزه شما بستگی به میزان درصد پاسخگویی شما به سوالات دارد. لذا با دقت هر چه تمام تر به سوالات پاسخ دهید تا بهترین جایزه را از آن خود کنید.

۳- اگر درصد پاسخگویی شما در دوبازه قرار گرفت، ملاک بازه بالاتر خواهد بود. مثلا اگر میزان پاسخگویی شما ۶۰ درصد بود، شما در بازه ۶۰ تا ۸۰ درصد قرار میگیرید و جایزه شما ۸ حق شانس خواهد بود.

درصد اخذ شده جایزه شما
کمتر از ۲۰ درصد ۲  حق شانس
بین ۲۰ تا ۴۰ درصد ۴  حق شانس
بین ۴۰ تا ۶۰ درصد ۶  حق شانس
بین ۶۰ تا ۸۰ درصد ۸  حق شانس
بیشتر از ۸۰ درصد ۱۰ حق شانس