مسابقه جامع 1 ویژه بازی جعبه های شانس 2 :

[ult_buttons btn_title=”زمان مسابقه : 7 دقیقه” btn_align=”ubtn-right” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#dd3333″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#dd3333″ btn_color_border_hover=”#dd3333″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]
[ult_buttons btn_title=”جایزه : 10 حق شانس” btn_align=”ubtn-right” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#1e73be” btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#1e73be” btn_color_border_hover=”#1e73be” btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]
[ult_buttons btn_title=”ورودی : 200 دیجی گنج” btn_align=”ubtn-right” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#8224e3″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#8224e3″ btn_color_border_hover=”#8224e3″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]
[ult_buttons btn_title=”تعداد سوالات : 15 سوال” btn_align=”ubtn-right” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#66d617″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#66d617″ btn_color_border_hover=”#66d617″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]

شرکت در مسابقه و برنده شدن جوایز نقدی

توضیحات مسابقه :

1- سری مسابقات جامع آخرین مسابقات پرسش و پاسخ در جشنواره یلدا هستند. در این مسابقات سوالات به صورتی تصادفی از مسابقات پرسش و پاسخ قبلی مطرح میشوند. توصیه میکنیم برای کسب نتیجه بهتر در این مسابقات ابتدا در سایر مسابقات پرسش و پاسخ شرکت کنید تا با سوالات آشنا شوید.

2- در مسابقه جامع شماره 1 می بایست به 15 سوال به صورت تصادفی از مخزن سوالات و در زمان معین پاسخ دهید.

3- با شرکت در این مسابقه 1000 امتیاز جشنواره یلدا به صورت خودکار به حساب شما افزوده می شود.

4- جوایز این مسابقه حق شانس در بازی جعبه های شانس 2 میباشد که بنا به نمره ای که کسب میکنید میتوانید بین 2 تا 10 حق شانس بدست آورید

جوایز این مسابقه :

نکات قابل توجه:

1- جوایز این مسابقه برخلاف سایر مسابقات به تمام شرکت کنندگان تعلق میگیرد. لذا مطابق این جدول جوایز حق شانس به شرکت کنندگان اعطا میشود

2- جایزه شما بستگی به میزان درصد پاسخگویی شما به سوالات دارد. لذا با دقت هر چه تمام تر به سوالات پاسخ دهید تا بهترین جایزه را از آن خود کنید.

3- اگر درصد پاسخگویی شما در دوبازه قرار گرفت، ملاک بازه بالاتر خواهد بود. مثلا اگر میزان پاسخگویی شما 60 درصد بود، شما در بازه 60 تا 80 درصد قرار میگیرید و جایزه شما 8 حق شانس خواهد بود.

درصد اخذ شده جایزه شما
کمتر از 20 درصد 2  حق شانس
بین 20 تا 40 درصد 4  حق شانس
بین 40 تا 60 درصد 6  حق شانس
بین 60 تا 80 درصد 8  حق شانس
بیشتر از 80 درصد 10 حق شانس