مسابقه تک سوالی – معمای غریبه در هتل

[ult_buttons btn_title=”جایزه : 2000 سکه برای 4 نفر” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#1e73be” btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#1e73be” btn_color_border_hover=”#1e73be” btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]

4 نفر بنده خوش شانس این مسابقه:

نام جایزه
عطیه صدری چکان 500 سکه
علی احمدی 500 سکه
محمد مهدی اصغری 500 سکه
mohammadbana 500 سکه

سوال این مسابقه :

در یک هتل، پیرمردی در حال استراحت کردن بود که زنگ درب اتاقش به صدا درآمد. او پتو را کنار زد و از تختش به پایین آمد و به سمت درب اتاق رفت تا آن را باز کند. پس از باز کردن درب مردی غریبه را دید. غریبه به او گفت: «عذر میخواهم، فکر کنم اشتباه کرده ام. فکر کردم این اتاق اتاق من است».
سپس مرد غریبه از راه پله ها پایین رفت. پیرمرد در را بست و فورا با امنیت هتل تماس گرفت و خواست تا او را سریعا دستگیر کنند.
چرا پیرمرد درخواست کرد تا غریبه را دستگیر کنند؟ چه چیزی او را مشکوک کرده بود؟

[ultimate_exp_section title=”مشاهده جواب این مسابقه” new_title=”جواب این مسابقه” text_color=”#ffffff” background_color=”#965a7b” text_hovercolor=”#ffffff” bghovercolor=”#966a82″ title_active=”#ffffff” title_active_bg=”#475059″ cnt_bg_color=”#475059″ exp_effect=”fadeToggle”]

شک پیرمرد نسبت به مرد غریبه از این جهت هست که چون فرد غریبه به او گفته بود که اتاق را اشتباه گرفته با اتاق خودش، پس فرد غریبه باید کلید اتاق همراهش می بود و بجای در زدن از کلید اتاق خودش برای باز کردن در استفاده می کرده. نه اینکه در بزند. پس مرد غریبه با زدن در اتاق پیرمرد قصد مشکوکی داشته و اشتباه گرفتن اتاق دروغ بوده است. همچنین چون آن فرد به سرعت از راه پله ها خارج شده و به سمت اتاق دیگری نرفته است، دلیل دیگری برای قصد شوم او می باشد.

[/ultimate_exp_section]