مسابقه تک سوالی – معمای بازی نقش ها

[ult_buttons btn_title=”جایزه : 1500 سکه برای 3 نفر” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#1e73be” btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#1e73be” btn_color_border_hover=”#1e73be” btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]

3 نفر بنده خوش شانس این مسابقه:

نام جایزه
عطیه صدری چکان 500 سکه
فاطمه خوشدل 500 سکه
حامد مهرنوش 500 سکه

سوال این مسابقه :

رضا، محمد، ناصر، فرید و محسن در حال انجام یک بازی به نام بازی نقش ها بودند. در این بازی 5 نقش وجود دارد که هر کدام قابلیت ویژه ای به شخص مورد نظر میدهند:

نقش قاتل: فرد حامل این نقش میتواند یک نفر را به قتل برساند.
نقش خاموش کننده: فرد حامل این نقش میتواند یک نفر را به انتخاب خود از بازی کردن محروم کند.
نقش منتقل کننده: فرد حامل این نقش میتواند هر اتفاقی را که برای یک شخص بیفتد را به شخص دیگری منتقل کند.
نقش دکتر: فرد حامل این نقش میتواند یک نفر را به انتخاب خود از مرگ نجات دهد.
نقش بیننده: فرد حامل این نقش میتواند تمام اتفاقاتی که در این بازی رخ میدهد را ببیند.

به جز نقش بیینده، در ابتدا همه چشمان خود را میبندند. سپس هر فرد باید چشمان خود را باز کرده تا نقش خود را انجام دهد و دوباره چشمانش را ببندد. رضا نقش بیینده را دارد و اتفاقات زیر را مشاهده میکند:
1- اتفاقاتی که بر روی ناصر میفتد به طرف به محمد منتقل شده است.
2- محمد خاموش شده است و اجازه بازی ندارد.
3- محسن به قتل رسیده است.

به نظر شما قاتل چه کسی میتواند باشد؟

[ultimate_exp_section title=”مشاهده جواب این مسابقه” new_title=”جواب این مسابقه” text_color=”#ffffff” background_color=”#965a7b” text_hovercolor=”#ffffff” bghovercolor=”#966a82″ title_active=”#ffffff” title_active_bg=”#475059″ cnt_bg_color=”#475059″ exp_effect=”fadeToggle”]

با توجه به نتیجه گیری های زیر می توان گفت که فرید نقش قاتل را دارد چون:
محمد خاموش شده پس او نمی تواند قاتل باشد
محسن هم به قتل رسیده ،پس او هم نمی تواند قاتل باشد.
رضا هم که نقش بیینده را دارد و قاتل نیست.
بین ناصر و محمد اگر ناصر نقش قاتل را داشت، پس در اینصورت محمد کشته می شد. لذا ناصر هم قاتل نیست.
درنهایت با توجه به این موارد، فرید نقش قاتل را دارد.

[/ultimate_exp_section]