مسابقه شعر یادت نره ۲ ویژه جشنواره یلدا :

شرکت در مسابقه و برنده شدن جوایز نقدی

توضیحات مسابقه :

۱- در مسابقه شعر یادت نره ۲ همانند مسابقه شعر یادت نره ۱ در هر سوال یک قطعه از آهنگ های خوانندگان داخلی به مدت ۲۰ الی ۴۰ ثانیه برای شما پخش می شود. در قسمتی از آهنگ صدای بوق پخش می شود و شما باید مشخص کنید که کدام یک از گزینه ها به درستی به جای بوق پخش شده باید قرار بگیرد.

۲- در این مسابقه می بایست به ۱۰ قطعه آهنگ به صورت تصادفی از مخزن سوالات و در زمان معین پاسخ دهید.

۳- با شرکت در این مسابقه ۱۰۰۰ امتیاز جشنواره یلدا به صورت خودکار به حساب شما افزوده می شود.

۴- شرکت در این مسابقه نیازی به منبع خاصی ندارد.

کسب اطلاعات بیشتر راحع به این مسابقه

جوایز این مسابقه

جوایز نفیس برای برندگان مسابقات

لیست جوایز این مسابقه برای برندگان :

نفر اول :۷۵۰۰ امتیاز جشنواره یلدا
نفر دوم :۵۰۰۰ امتیاز جشنواره یلدا
نفر سوم :۲۵۰۰ امتیاز جشنواره یلدا
نفرات چهارم تا دهم :نفری ۱۵۰۰ امتیاز جشنواره یلدا
به صورت قرعه کشی به ۱۰ نفر :نفری ۵۰۰ امتیاز جشنواره یلدا

جهت کسب اطلاع از نحوه تعیین برندگان می توانید از راهنمای گنج آزمون استفاده کنید!

نفرات برتر

جوایز نفیس برای نفرات برتر مسابقات

نفرات برتر این مسابقه :

نفرات برتر و برندگان قرعه کشی این مسابقه اعلام شدند. در جداول زیر میتوانید اسامی برندگان را مشاهده کنید

برندگان قرعه کشی

نامجایزه
(امتیاز)
فردین محمدی۵۰۰
ساناز فتوت۵۰۰
مهدی امانی۵۰۰
جواد آگوشی۵۰۰
محسن حیدری۵۰۰
جواد ابراهیمیان۵۰۰
ملیحه بهروزی فرید۵۰۰
محمدحسین شهرابی۵۰۰
امیرحسین محمدپور۵۰۰
کاظم احدی۵۰۰

نفرات برتر

رتبهنامپاسخگویی
(درصد)
زمان
(ثانیه : دقیقه)
جایزه
(امتیاز)
اولاسما اسدی۱۰۰۰۰:۴۸۷۵۰۰
دوممهرداد بخشنده۱۰۰۰۱:۰۳۵۰۰۰
سومزهرا مختاری۱۰۰۰۱:۵۳۲۵۰۰
چهارمحامد مهرنوش۱۰۰۰۲:۱۸۱۵۰۰
پنجمآرش امیدی۱۰۰۰۵:۲۴۱۵۰۰
ششمامیرحسین فلاح۱۰۰۰۶:۲۰۱۵۰۰
هفتمساناز فتوت۹۴۰۵:۱۷۱۵۰۰
هشتمعطیه صدری۹۰۰۱:۳۳۱۵۰۰
نهمحسین رحمتی۹۰۰۳:۰۴۱۵۰۰
دهمحمید کاوه۹۰۰۶:۳۸۱۵۰۰