مسابقه شعر یادت نره ۱ ویژه جشنواره یلدا :

شرکت در مسابقه و برنده شدن جوایز نقدی

توضیحات مسابقه :

۱- در مسابقه شعر یادت نره در هر سوال یک قطعه از آهنگ های خوانندگان داخلی به مدت ۲۰ الی ۴۰ ثانیه برای شما پخش می شود. در قسمتی از آهنگ صدای بوق پخش می شود و شما باید مشخص کنید که کدام یک از گزینه ها به درستی به جای بوق پخش شده باید قرار بگیرد.

۲- در این مسابقه می بایست به ۱۰ قطعه آهنگ به صورت تصادفی از مخزن سوالات و در زمان معین پاسخ دهید.

۳- با شرکت در این مسابقه ۱۰۰۰ امتیاز جشنواره یلدا به صورت خودکار به حساب شما افزوده می شود.

۴- شرکت در این مسابقه نیازی به منبع خاصی ندارد.

کسب اطلاعات بیشتر راحع به این مسابقه

جوایز این مسابقه

جوایز نفیس برای برندگان مسابقات

لیست جوایز این مسابقه برای برندگان :

نفر اول :۷۵۰۰ امتیاز جشنواره یلدا
نفر دوم :۵۰۰۰ امتیاز جشنواره یلدا
نفر سوم :۲۵۰۰ امتیاز جشنواره یلدا
نفرات چهارم تا دهم :نفری ۱۵۰۰ امتیاز جشنواره یلدا
به صورت قرعه کشی به ۱۰ نفر :نفری ۵۰۰ امتیاز جشنواره یلدا

جهت کسب اطلاع از نحوه تعیین برندگان می توانید از راهنمای گنج آزمون استفاده کنید!

نفرات برتر

جوایز نفیس برای نفرات برتر مسابقات

نفرات برتر این مسابقه :

نفرات برتر و برندگان قرعه کشی این مسابقه اعلام شدند. در جداول زیر میتوانید اسامی برندگان را مشاهده کنید

برندگان قرعه کشی

نامجایزه
(امتیاز)
زهره عابدی۵۰۰
alirezag۵۰۰
مهدی امانی۵۰۰
mostwanted۵۰۰
حسین صبوری۵۰۰
حمید کاوه۵۰۰
هادی بیابانی۵۰۰
یوسف عباسی۵۰۰
رضا رمضانی۵۰۰
رضا مقصودی۵۰۰

نفرات برتر

رتبهنامپاسخگویی
(درصد)
زمان
(ثانیه : دقیقه)
جایزه
(امتیاز)
اولزهرا مختاری۱۰۰۰۰:۵۴۷۵۰۰
دومحسن وهاب اوغلی۱۰۰۰۱:۱۲۵۰۰۰
سوماسما اسدی۱۰۰۰۱:۳۷۲۵۰۰
چهارمحامد مهرنوش۱۰۰۰۱:۵۱۱۵۰۰
پنجممهرداد بخشنده۱۰۰۰۲:۳۰۱۵۰۰
ششمعلیرضا حاتمی۱۰۰۰۵:۵۴۱۵۰۰
هفتممحمد گرجی۱۰۰۰۷:۵۴۱۵۰۰
هشتماحسان نعمتی۹۰۰۲:۱۸۱۵۰۰
نهممهدی امانی۹۰۰۵:۴۶۱۵۰۰
دهمعلی زرکش۹۰۰۸:۰۰۱۵۰۰