مسابقه شعر یادت نره 1 ویژه جشنواره یلدا :

[ult_buttons btn_title=”زمان مسابقه : 8 دقیقه” btn_align=”ubtn-right” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#dd3333″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#dd3333″ btn_color_border_hover=”#dd3333″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]
[ult_buttons btn_title=”جایزه : 30 هزار امتیاز” btn_align=”ubtn-right” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#1e73be” btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#1e73be” btn_color_border_hover=”#1e73be” btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]
[ult_buttons btn_title=”ورودی : رایگان ” btn_align=”ubtn-right” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#8224e3″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#8224e3″ btn_color_border_hover=”#8224e3″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]
[ult_buttons btn_title=”تعداد سوالات : 10 سوال” btn_align=”ubtn-right” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#66d617″ btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#66d617″ btn_color_border_hover=”#66d617″ btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]

شرکت در مسابقه و برنده شدن جوایز نقدی

توضیحات مسابقه :

1- در مسابقه شعر یادت نره در هر سوال یک قطعه از آهنگ های خوانندگان داخلی به مدت 20 الی 40 ثانیه برای شما پخش می شود. در قسمتی از آهنگ صدای بوق پخش می شود و شما باید مشخص کنید که کدام یک از گزینه ها به درستی به جای بوق پخش شده باید قرار بگیرد.

2- در این مسابقه می بایست به 10 قطعه آهنگ به صورت تصادفی از مخزن سوالات و در زمان معین پاسخ دهید.

3- با شرکت در این مسابقه 1000 امتیاز جشنواره یلدا به صورت خودکار به حساب شما افزوده می شود.

4- شرکت در این مسابقه نیازی به منبع خاصی ندارد.

کسب اطلاعات بیشتر راحع به این مسابقه

جوایز این مسابقه

جوایز نفیس برای برندگان مسابقات

لیست جوایز این مسابقه برای برندگان :

نفر اول : 7500 امتیاز جشنواره یلدا
نفر دوم : 5000 امتیاز جشنواره یلدا
نفر سوم : 2500 امتیاز جشنواره یلدا
نفرات چهارم تا دهم : نفری 1500 امتیاز جشنواره یلدا
به صورت قرعه کشی به 10 نفر : نفری 500 امتیاز جشنواره یلدا

جهت کسب اطلاع از نحوه تعیین برندگان می توانید از راهنمای گنج آزمون استفاده کنید!

نفرات برتر

جوایز نفیس برای نفرات برتر مسابقات

نفرات برتر این مسابقه :

نفرات برتر و برندگان قرعه کشی این مسابقه اعلام شدند. در جداول زیر میتوانید اسامی برندگان را مشاهده کنید

برندگان قرعه کشی

نام جایزه
(امتیاز)
زهره عابدی 500
alirezag 500
مهدی امانی 500
mostwanted 500
حسین صبوری 500
حمید کاوه 500
هادی بیابانی 500
یوسف عباسی 500
رضا رمضانی 500
رضا مقصودی 500

نفرات برتر

رتبه نام پاسخگویی
(درصد)
زمان
(ثانیه : دقیقه)
جایزه
(امتیاز)
اول زهرا مختاری 100 00:54 7500
دوم حسن وهاب اوغلی 100 01:12 5000
سوم اسما اسدی 100 01:37 2500
چهارم حامد مهرنوش 100 01:51 1500
پنجم مهرداد بخشنده 100 02:30 1500
ششم علیرضا حاتمی 100 05:54 1500
هفتم محمد گرجی 100 07:54 1500
هشتم احسان نعمتی 90 02:18 1500
نهم مهدی امانی 90 05:46 1500
دهم علی زرکش 90 08:00 1500