مسابقه تک سوالی – معمای خودکشی ساختگی

[ult_buttons btn_title=”جایزه : 1000 سکه برای 5 نفر” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#1e73be” btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#1e73be” btn_color_border_hover=”#1e73be” btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]

5 نفر بنده خوش شانس این مسابقه:

نام جایزه
طاهره حق زاد 200 سکه
Jasem davari 200 سکه
علی سالاری 200 سکه
مهرداد بخشنده 200 سکه
نیر هاشمی 200 سکه

سوال این مسابقه :

یک کارآگاه خبره جرایم مربوط به قتل و خودکشی، روی یک پرونده جنایی کار میکند. پرونده مربوط به شخصی است که با پریدن از یکی از طبقات یک ساختمان خودکشی کرده است. کارآگاه در صحنه حاضر است و جسد آن شخص را که مقابل ساختمان مربوطه افتاده است مشاهده میکند. کارآگاه از تیم خود میخواهد تا تمام سرنخ های مربوط به این پرونده مشکوک را جمع آوری کنند. سپس خودش به طبقه اول ساختمان مربوطه می رود، سیگار خود را روشن میکند و به سمت پنجره ای میرود که ممکن است آن شخص با پریدن از آن خودکشی کرده باشد. او پنجره را باز و سیگار خود را به بیرون پرتاب میکند. سپس به طبقات بعدی میرود و همین کار را مجددا انجام میدهد.
پس از این که این کار را برای تمام طبقات انجام داد، با آسانسور به طبقه همکف میرود. پس از رسیدن به طبقه همکف تیم خود را فرا میخواند و به آن ها میگوید که این یک خودکشی نیست! یک قتل است! در حالی که تمام افراد او شوکه شده بودند، یک سیگار دیگر روشن میکند و یک پک عمیق میزند.
به نظر شما کارآکاه چگونه پی به این مساله برده است؟

[ultimate_exp_section title=”مشاهده جواب این مسابقه” new_title=”جواب این مسابقه” text_color=”#ffffff” background_color=”#965a7b” text_hovercolor=”#ffffff” bghovercolor=”#966a82″ title_active=”#ffffff” title_active_bg=”#475059″ cnt_bg_color=”#475059″ exp_effect=”fadeToggle”]

جواب این مسابقه :

با توجه به اینکه کارآگاه در هر طبقه خود پنچره را باز کرده و سیگارش را به بیرون پرتاب می کند، پس هیچ پنجره بازی در هیچکدام از طبقات این ساختمان باز و گشوده باقی نمانده بود. از آنجاییکه اگر شخص خود اقدام به خودکشی می کرد و از پنچره به بیرون می پرید؛لذا می بایستی یکی از پنجره های موجود درطبقات این ساختمان باز باقی می ماند و کسی بعد از او وجود نداشت که اقدام به بستن پنجره بعد از خودکشی کند؛ بنابر این معلومات، اقدام آن شخص خودکشی نبوده و فرد دومی وجود داشته که آن شخص را یه زور از پنجره به پایین پرت کرده وبعد از این کار خود، پنجره را بسته بود.
پس این یک خودکشی نبوده است و یک پرونده قتل می باشد.

[/ultimate_exp_section]