مسابقه تک سوالی – معمای مرگ در ماشین

[ult_buttons btn_title=”جایزه : 2000 سکه برای 4 نفر” btn_align=”ubtn-center” btn_size=”ubtn-custom” btn_width=”200″ btn_height=”55″ btn_padding_left=”5″ btn_padding_top=”0″ btn_bg_color=”#ffffff” btn_hover=”ubtn-fade-bg” btn_bg_color_hover=”#1e73be” btn_title_color_hover=”#ffffff” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left” btn_border_style=”solid” btn_color_border=”#1e73be” btn_color_border_hover=”#1e73be” btn_border_size=”1″ btn_radius=”3″ el_class=”button button2″ btn_font_size=”13″]

4 نفر بنده خوش شانس این مسابقه:

نام جایزه
مجتبی نوروزی 500 سکه
محدثه حسین حصار 500 سکه
آرش امیدی 500 سکه
حامد مهرنوش 500 سکه

سوال این مسابقه :

در یک شب تاریک طوفانی زوجی (زن و شوهر) به سرعت با ماشین داشتند به نزدیک ترین شهر در سر راه میرفتند. وسط راه ماشین خراب شد و شوهر مجبور شد برود و کمک بیاورد. او از آنجایی که میترسید همسر خود را تنها در ماشین رها کند، شیشه ها را بالا داد و درب ماشین را قفل کرد. وقتی که برگشت دید که ماشین در همان وضعیت قبل است اما همسر او مرده و خونش روی در و دیوار ماشین ریخته و یک غریبه در ماشین است. چه اتفاقی افتاده است؟
راهنمایی: کسی از خارج ماشین نمیتواند وارد ماشین شود.

[ultimate_exp_section title=”مشاهده جواب این مسابقه” new_title=”جواب این مسابقه” text_color=”#ffffff” background_color=”#965a7b” text_hovercolor=”#ffffff” bghovercolor=”#966a82″ title_active=”#ffffff” title_active_bg=”#475059″ cnt_bg_color=”#475059″ exp_effect=”fadeToggle”]

جواب این مسابقه :

با توجه به اطلاعات داده شده خانم باردار بوده اند و به همبن دلیل هم با عجله داشتند به نزدیک ترین شهر می رفتند.اما زمانیکه مرد زنش را در ماشین قفل شده تنها گذاشته و می رود، در این فاصله زن وضع حمل کرده و نوزاد خانم باردار به دنیا آمده و در اثربه دنیا آمدن بچه و خونریزی ناشی از آن، زن فوت می کند و بچه باقی می ماند. اما وقتی که مرد بر می گردد وبا غریبه ای در ماشین مواجه می شود، این غریبه هم همان نوزاد است که مرد او را قبلاً ندیده بود.
پس اتفاق رخ داده، وضع حمل خانم باردار(و خونریزی ناشی از آن) وبه دنیا آمدن نوزادی که برای مرد که او را قبلاً ندیده وغریبه پنداشته است، می باشد.

[/ultimate_exp_section]