شارژ حق شانس

برای باز کردن جعبه ها در بازی جعبه های شانس 2 نیاز به حق شانس دارید. حق شانس را میتوانید از دو طریق بدست آورید.

(اگر راهنمای این بازی را نخواندید توصیه میکنیم حتما با کلیک بر روی اینجا به صفحه راهنمای این بازی بروید)

1- بدست آوردن حق شانس با شرکت در مسابقات جامع :

با شرکت در مسابقات جامع بر اساس درصدی که کسب میکنید حق شانس بدست خواهید آورد. مسابقات جامع در سه سطح برگزار میشوند. سطح های بالاتر دارای جایزه حق شانس بیشتری هستند.

2- بدست آوردن حق شانس از محموله های شانس :

با استفاده از باز کردن محموله های شانس زیر (که در بازی جعبه های شانس 1 هم وجود داشتند)، میتوانید سه جایزه مختلف برنده شوید که یکی از آن سه جایزه حق شانس می باشد. محموله های زیر را باز کنید تا حق شانس زیادی نصیب شما شود.

تذکر: کسانی که قبلا این جعبه ها را باز کرده اند نیازی نیست دوباره هزینه آن را بپردازند. کافی است بر روی محموله مورد نظرشان کلیک کرده تا جوایز خود را دریافت کنند.


شماره 1


شماره 2


شماره 3


شماره 4