جوایز ویژه بازی جعبه های شانس:

طبق قولی که قبلا در بازی جعبه های شانس داده بودیم، جوایز بسیار نفیس و ویژه ای برای این بازی در نظر گرفته ایم. لذا به کسانی که در این بازی تمام جعبه ها (هر 70 عدد) را باز کنند، به انتخاب خودشان یکی از جوایز زیر به رایگان تقدیم آن ها می گردد.

لطفا توجه کنید که فقط می توانید یکی از جوایز زیر را به رایگان دریافت کنید. لذا با دقت و تفکر جایزه خود را انتخاب کنید.

برای دریافت جایزه ویژه پس از این که تمام جعبه ها را باز کردید، از طریق فرم تماس با پشتیبانی در تماس باشید تا جایزه شما خدمتتان تقدیم شود.

«لیست جوایز ویژه بازی جعبه های شانس»