مسابقات یک سواله ویژه جشنواره یلدا تا میلاد :

مسابقات یک سواله زیر ویژه جشنواره یلدا تا میلاد هستند و تا تاریخ ۱۸ دی ماه (روز پایان جشنواره) فرصت دارید به آن ها پاسخ دهید.

هر مسابقه فقط یک سوال دارد که شما باید پاسخ آن را به صورت تشریحی ارسال کنید.

مسابقات یک سواله محدودیت زمانی ندارند و می توانید با خیال راحت به سوال پاسخ بدهید.

تا پایان جشنواره هر روز چند سوال جدید در این بخش قرار خواهد گرفت.

مسابقات یک سواله ویژه جشنواره شب یلدا