مسابقات یک سواله :

مسابقات زیر تحت عنوان مسابقات یک سواله شناخته میشوند و شما باید در هر مسابقه پاسخ سوال مطرح شده را به صورت تشریحی ارسال کنید.

پس از پایان مهلت شرکت در هر مسابقه، جواب های کاربران بررسی و جوایز به برندگان مسابقه اعطا خواهد شد.

مسابقات یک سواله ویژه جشنواره شب یلدا