مسابقات پرسش و پاسخ :

مسابقات زیر تحت عنوان مسابقات پرسش و پاسخ در گنج آزمون شناخته میشوند. هر مسابقه تعدادی سوال چند گزینه ای دارد و شما باید در مدت زمان مشخصی به آن ها پاسخ دهید.

پس از پایان مهلت شرکت در هر مسابقه، نتایج کاربران بررسی میشود و برندگان در صفحه همان مسابقه اعلام میگردند.

مسابقات پرسش و پاسخ ویژه شب یلدا